PHỎNG VẤN KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐI NHẬT BẢN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY JVGROUP

Buổi phỏng vấn đã diễn ra tốt đẹp

Cám ơn các bạn đã đến tham gia phỏng vấn

 
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhà

đăng ký nhận tư vấn miễn phí