TIỄN 2 BẠN KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 9 - 2019 SANG NHẬT LÀM VIỆC

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, sân bóng rổ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

đăng ký nhận tư vấn miễn phí