TIỄN TOP CÁC BẠN DU HỌC THÁNG 10 - 2019 SANG NHẬT LÀM VIỆC

 

Tạm biệt các em Du Học Sinh Nhật Bản kỳ tháng 10 - 2019 .
Chúc các em học tập và làm việc tốt bên nước bạn.


Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi 

đăng ký nhận tư vấn miễn phí