PHỎNG VẤN KỸ SƯ IN ẤN ĐI NHẬT BẢN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY JVGROUP

 
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

đăng ký nhận tư vấn miễn phí